کشور: انگلستان

دانلود دوبله فارسی  فیلم Last Sentinel 2023

دانلود دوبله فارسی فیلم Last Sentinel 2023

دسته‌ای از سربازان در یک پایگاه نظامی متروکه در زمینی در آینده نزدیک در انتظار امداد یا دشمن هستند، هر کدام که زودتر بیاید.