زبان: ولوف

دانلود فیلم Nanny 2022 با دوبله اختصاصی

دانلود فیلم Nanny 2022 با دوبله اختصاصی

دایه مهاجر عایشه، در حالی که از فرزند یک خانواده از خانواده ایست ساید مراقبت می کند، زندگی جدیدی را در شهر نیویورک رقم می زند، مجبور می شود با حقیقتی پنهان روبرو شود که رویای متزلزل آمریکایی او را تهدید می کند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم Saloum 2021

دانلود فیلم Saloum 2021

در سال 2003، سه مزدور در حال فرار از کودتا در گینه بیسائو به منطقه ای پنهان در رودخانه سالوم سنگال پناه می برند. اما چیزی از آن سوی قبر در آنجا منتظر آنهاست.

لینک دانلود دوبله بروز شد

دانلود فیلم